Geschiedenis

Een ervaring van vele jaren: de geschiedenis

Het water is een gevoelig milieu dat beschermd en optimaal beheerd moet worden. Dat is een van de redenen die Voies Navigables de France (VNF) ertoe gedreven hebben in 1999 het handvest van grote staatsbedrijven te ondertekenen voor de duurzame ontwikkeling.


Sinds 2004 zet Voies Navigables de France zich in voor de ontwikkeling van milieubeheersystemen (SME) in overeenkomst met de internationale norm ISO 14001. Hierdoor wordt voor elke fase van de gecertificeerde activiteit gegarandeerd dat de impact op het milieu tot een minimum beperkt blijft.

De activiteiten voor de bescherming en het herstel van de oevers, gelanceerd door de DIR NE, hebben zo met succes de controles volgens ISO 14001 elk jaar sinds januari 2005 doorstaan. Deze externe erkenning is het resultaat van een daadkrachtige aanpak die het voltallige personeel motiveert.

Gesteund door bijna 20 jaar ervaring wordt deze knowhow, die steunt op de beheersing van planttechnieken voor de bescherming van de oevers, vandaag gewaardeerd op nationaal niveau.

In 2010 beoogt de Directie Noordoost haar milieubeleid nog uit te breiden, door meer rekening te houden met economische en sociale factoren binnen de context van de duurzame ontwikkeling.
Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), tablissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est