Week van de duurzame ontwikkeling: gezamenlijk ons gedrag veranderen!


Van 1 tot 7 april 2010 heeft de Directie Noordoost deelgenomen aan de week van de duurzame ontwikkeling, dat draaide rond het thema van de gedragswijziging


Initiatieven voor "schone oevers", bezoeken aan sorteercentra, debatten over ecologisch bewustzijn enz. vonden plaats over het volledige grondgebeid van de territoriale directie, in samenwerking met plaatselijke verenigingen en collectieven.

Met haar actieve betrokkenheid bij dit nationale evenement wenste Voies Navigables de France haar engagement ten gunste van de milieubescherming te onderstrepen. Dat engagement werd lang geleden ingezet met de promotie van planttechnieken voor het herstellen van oevers, gecertificeerd met ISO 14001, en daarna uitgebreid met behulp van het label van duurzame ontwikkeling dat, naast milieuaspecten, prestatieniveaus voor de activiteiten vastlegt op het vlak van veiligheid, beheer van menselijke middelen en tevredenheid van de gebruikers.

Voor meer informatie over de acties en projecten van de Directie Noordoost in verband met duurzame ontwikkeling, kunt u de volgende website raadplegen: 
developpement-durable.gouv.fr.


Samenvattend programma van de week van de duurzame ontwikkeling

1. Vertoning van de film "Home" van Yann Arthus-Bertrand (documentaire over de relatie tussen mens en natuur), gevolgd door een debat ter gelegenheid van een biologisch ontbijt op verschillende plaatsen van de interregionale directie. Het doel bestaat erin op pedagogische wijze de noodzaak duidelijk te maken om tijdens het werk en in het dagelijkse leven meer respect te tonen voor het milieu en ideen naar voren te brengen voor acties die het reeds gelanceerde plan voor de dienst moeten verrijken.

2. Initiatief "schone oevers" op verschillende plaatsen van de interregionale directie.

In samenwerking met de verenigingen van vissers en wandelaars, sportclubs enz.: opruimen van het afval langs de oevers in Lotharingen en in de Ardennen, om de aandacht van het brede publiek te vestigen op de noodzaak om het natuurlijk erfgoed rond de waterwegen te respecteren.


Deze week is echter enkel het topje van de ijsberg!
Bij VNF gaat de mobilisatie voor de duurzame ontwikkeling verder na 7 april 2010! 

Persbericht.pdf
Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), tablissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est