De vaarbewijzen

Pleziervaart


De procedure voor het verkrijgen van een vaarbewijs voor pleziervaart is gewijzigd vanaf 1 januari 2008.Het nieuwe nationale opleidingssysteem garandeert een hogere veiligheid van de liefhebbers van pleziervaart, met een compleet en coherent leerproces van het besturen van gemotoriseerde plezierboten.
De vergunning om plezierboten te besturen is voortaan verplicht indien het motorvermogen hoger is dan 4,5 kW (6 pk).


De voorwaarden:

  • Minstens 16 jaar oud zijn.
  • Een opleiding volgen bij een erkend centrum.
  • Medisch geschikt zijn.


Algemene informatie over het vaarbewijs voor pleziervaart - Site van SN Nord-Pas-de-Calais

Transport van passagiers en goederen

Het bewijs van bekwaamheid voor het besturen van handelsboten in binnenwateren is verplicht voor dit type van vervoer.
De verschillende opties, naargelang de kanalen die men wenst te bevaren, alsook de documenten die voorgelegd moeten worden om het bewijs en het examen aan te vragen, vindt u op de website van MEEDDM in het onderdeel binnenvaart, of via de volgende link op de website van SN Nord-Pas-de-Calais:


http://www.sn-nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=51

 

 

Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), Établissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est